Onderstaand privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten van Boomkwekerij De Jong van Laarhoven, KVK: 16079119.


Versie: september 2021

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of het aanvragen van en voorraadlijst), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Boomkwekerij De Jong van Laarhoven gebruikt uw persoonsgegevens:

 • om u de mogelijkheid te bieden om een voorraadlijst te ontvangen;
 • om u de mogelijkheid te bieden om vragen of opmerkingen door te geven via ons contactformulier;
 • voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • voor relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • voor het achterhalen van onrechtmatige gedragingen;
 Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • overige persoonsgegevens die u actief, telefonisch of in correspondentie, verstrekt.
Gegevensbeveiliging

Boomkwekerij De Jong van Laarhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jonglaar.nl.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Boomkwekerij De Jong van Laarhoven bewaart de persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via info@jonglaar.nl.

Technische cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ​Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Het bijhouden van uw surfgedrag, met Google Analytics, gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 • gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS;
 • Boomkwekerij De Jong van Laarhoven heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren;
 • het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boomkwekerij De Jong van Laarhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boomkwekerij De Jong van Laarhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Boomkwekerij De Jong van Laarhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar info@jonglaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boomkwekerij De Jong van Laarhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onze garanties voor u:

Eerlijke bomen
100%
eerlijke bomen
Afspraak = afspraak
Afspraak =
afspraak
Wij maken uw order compleet
Wij maken uw
order compleet
Snel en flexibele levering
Snel en flexibele
levering
Duurzaam geteeld
Duurzaam
geteeld
De Jong van Laarhoven B.V.

Brede Heide 16
5281 RZ Boxtel, Nederland
Tel. +31411684476
E-mail: info@jonglaar.nl

CO2 prestatieladder
Plant Proof
ISO 9001
Erkend leerbedrijf

Copyright ©2024 De Jong van Laarhoven B.V.    |   Verkoopvoorwaarden   |   Website: Van Zon Internet